Adatkezelési Tájékoztató és Hírlevélre Való Feliratkozás

  1. Adatkezelő

 Az ön adatainak kezelője:

 

Név: Ezüst-Híd Tanoda Kft.

 

Cím: 1064 Vörösmarty utca 48.

 

Vezetőtisztségviselő: Nagy Ilona

 

Kapcsolat: iwant@esas.hu

 

Telefonszám: 06-20-9-370-176

 

  1. Adatfeldolgozó

Az ön adatinak feldolgozó rendszere:

 

Az ön adatai a Mailchimp rendeszében kerülnek tárolásra, valamint azon keresztül és direkt megkeresés által történik a kapcsolatfelvétel.

 

The Rocket Science Group Szol

gáltató

MailChimp nevű szolgáltatását használja. A Szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban

bejegyzett társaság, melynek pontos adatai a következők

 

The Rocket Science Group, LLC.

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

 

Adatkezelési szabályzat és egyéb információk a rendszerről és annak adatkezlési szabályairól

 

https://mailchimp.com/legal/

 

 

Adatait egyéb harmadik fél számára nem adjuk ki, egyéb adatfeldolgozóval nem kerülnek megosztásra.

 

 

  1. Kezelt adatok

 

A következő adatai kerülnek kezelésre: név, e-mail cím.

 

  1. Adatok tárolási ideje

 

Amennyiben törölni kívánja adatait, illetve azt kívánja, hogy felfüggesztésre kerüljön adatainak kezelése, megteheti azt adott hírlevél- unsubscribe – leiratkozás menü pontjába, avagy elektronikus emailben jelezheti az iwant@esas.hu emailcímen, illetve levélben az 1-es pontban megadott levelezési címen. Adatainak törlése az adatkezelő jogutód nélküli megszűnése esetén azonnal megtörténik.

 

  1. Adatkezelő személyek

 

Az ön adataihoz külön szabályzat szerint, személyek szűk köre férhet hozzá, akiknek üzleti érdeke, munka feladat fűződik hozzá, hogy az Ön számára tájékoztatást adjon legfrissebb újdonságokról, valamint a rendszer működéséről, valamint kapcsolatba lépjen önnel.

 

  1. Adatkezelésnek jogalapja

 

Adatainak kezelésének jogalapja, az Ön önkéntes hozzájárulása. Valamint az adatkezelési szabályzat megismerésével, kijelenti, hogy a megadott adatok az Önhöz köthetőek, az elektronikus e-mail cím az ön kezelésében áll. Bármilyen harmadikfélnek okozott kárért felelősséget vállal.

 

  1. Adatkezelés célja

 

Tájékoztatás valamint kapcsolatfelvétel az E-SAS rendszerrel kapcsolatban.

 

  1. Jogorvoslati lehetőség

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.